شناخت سیستم دوال بویلر در دستگاه اسپرسو

 

آشنایی با دستگاه اسپرسو دوال بویلر

حالابا شناخت عملکرد دستگاه اسپرسو  سینگل بویلر  میتوانیم اهمیت ساخت دستگاه های دوال بویلر را متوجه شویم . در دستگاه های دوال بویلر همینطور که از نامش پیداست دو بویلر جدا گانه یکی برای تامین وتنظیم آب هد گروپ برای عصاره گیری و دیگری برای بخار و آبجوش  میباشد .

در دستگاه های اسپرسو  دوال بویلر دقت دما و ثبات در نقطه تنظیم دما بسیار بالاست  . چرا که بویلر دارای المنت جدا و قابلیت تنظیم مجزا میباشد.

 

آب تازه از منبع توسط پمپ به دو بویلر جدا گانه هدایت میشود . هر بویلر با تنظیم نقطه ثبات در یک درجه دمایی خاص که توسط شما تنظیم میشود   قرار میگیرد.  عصاره گیری پی در پی باعث افت دما و در نتیجه نوسان در دمای آب برای عصاره گیری نمیشود و طعم قهوه و عصاره گیری ثابت را به ارمغان می آورد.

یک دستکاه اسپرسو میتواند دوال بویلر باشد و تک گروپ یا دو وبیشتر هم باشد . یعنی یک بویلر میتواند برای چند گروپ با یک نقطه تنظیم واحد آب برای عصاره گیری تامین کند .

 

در فیلم  شما یک بخش اضافه را در حد فاصل بویلر اصلی و بویلر هد گروپ میبینید که کار تنظیم دما با افزایش آب سرد برای بالاتر رفتن    سرعت رسیدن بویلر هد گروپ دمای تنظیم شده نوسط ما را انجام میدهد . این روش باعث پشتیبانی آب داغ با دمایی مثل ۸۵ درجه سانتی گراد میشود و در نتیجه سرعت رسیدن آب به نقطه تنظیمی ما که مثلا ۹۲ درجه است سریعتر اتفاق میوفتد . وبا عصاره گیری پی در پی ما دچار افت پشیبانی اب یا درواقع کاهش سرعت برای رسیدن به نقطه دمایی تنظیم شده نیستیم . این روش برای دستگاههای دوال بویلر بیشتر از یک گروپ استفاده میشود.