شناخت سیستم مولتی بویلر در دستگاه اسپرسو

در دستگاه های اسپرسو مولتی بویلر آب در چند مرحله با تثبیت دما و بررسی دما به مرحله نهایی در هد گروپ نزدیک میشود .

این امر باعث ایجاد این امکان میشود که ما بتوانیم از هر هدگروپ با درجه دمایی از قبل تعیین شده و متفاوت با هدگروپ دیگر به تداوم 

و تکرار استفاده کنیم و عصاره گیری اسپرسو را در بهترین شرایط انجام دهیم.

در بعضی از دستگاه های اسپرسو  ۳ مرحله و در عموم در ۲ مرحله دمای اب تثبیت میشود که مهمترین مرحله بخش نهایی قبل از هد گروپ میباشد.

 

شرکتهای مختلف سازنده اسپرسو ماشین همیشه با سیاست مختلفی که دارند حجم بویلر را برای پشتیبانی از عصاره گیری تعیین میکنند . مثلا یک برند در دستگاه تک گروپ خود که دوال بویار هست بویلر عصاره گیری را ۱۷۰ میل قرار داده و بویلر بخار را ۳ لیتر و برند دیگر بویلر عصاره گیری را ۴۵۰ میل قرار داده و بویلر بخار را ۱ لیتر پس ما باید نسبت به کاربری خود حتی در انتخاب چه مدلی از جه برندی بودن دستگاه هم دقت کنیم و اینکه دستگاهی مولتی بویلر هست ویا دوال بویلر  کافی نیست باید سیستم بولر دستگاه متناسب با کار ما باشد .

 

نکته: در نظر داشته باشید اگر دستگاهی قابلیت تنظیم دما دارد دلیل بر مولتی بویلر بئدن یا حتی دوال بویلر بودن نیست . ممکن است دستگاه از سیستم HX هیت اکسچنجینگ استفاده کند .که البته دقت کمتری در ثبات دما دارد .