شناخت سیستم سینگل بویلر در دستگاه اسپرسو

دستگاه اسپرسو سینگل بویلر ، دستگاهی میباشد که تنها  با یک دیگ بخار (جوشانه) و دو خروجی ویک  ورودی ویک منبع حرارتی کار می کنند.

در دستگاه اسپرسو سینگل بویلر (تک جوشانه)  عصاره گیری اصولا با دمای بالاتری انجام میشود . البته باید این نکته را فراموش نکنیم دستگاه های سینگل بویلر امروزی صرفا در سایز های کوچک و با قابل قبولی هستند، ولی اگر این نوع دستگاه را در سایز بزرگ در نظر بگیریم معادله عوض میشود.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید در این مدل دستگاه اسپرسو با هیچ مبدل یا متعادل کننده دما را در بویلر نداریم . قسمت هد گروپ برای عصاره گیری از بخش پایین بویلر تامین آب میکند و نازل بخار از بخش بالای بویلر که محل تجمع بخار است پشتیبانی میشود.

علت نامطلوبی عصاره گیری در مدل تک جوشانه دمای بالای آب میباشد .

دستگاه های روز که با سیگل بویلر به بازار عرضه میشود این مشکل را تا بخش زیادی حل کرده اند ، یعنی با تفکیک بخش بخار برای فعلیت توانسته اند آب داغ برای عصاره گیری را پایدار تر کنند .

دستگاه های خانگی تولید شده توسط برندهای اسپرسو ماشین  همه گی مشابه همدیگر و همگی تک جوشانه هستند.

اگر دقت کنید میبینید که این سه تصویر از سه برند مختلف هر سه مدل 3 دکمه جدا گانه دارند ،که عملکرد بخار و عصاره گیری را با این روش بهینه کرده اند .

وقتی قرار است عصاره گیری صورت بگیرد دکمه آماده بکار هدگروپ فعال میشود دمای آب بویلر را متعادل میکند، و وقتی قرار است از بخار استفاده شود، دکمه آماده به کار بخار را که فعال میکنیم المنت شروع به کار کرده و دما را بالا میبرد تا فشار و حجم بخار را برای فوم گیری تامین کند . در نتیجه ما حین عصاره گیری دمای مطلوبی را در دست داریم.